A provincia határai és annak változásai

Jelzi a kereskedelmi erődöket

A provincia határai és annak változásai See this text in A későbbi Pannonia provincia déli és nyugati része a megszállást követően kezdetben Illyricumhoz tartozott. A Monumentum Ancyranumban Az ugyanitt még egységes nevén szereplő Illyricumból egyes kutatók szerint még Augustus életében, legkésőbb Kr.

A legújabb kutatások alapján Dunántúl keleti felének korai megszállására nincs bizonyíték.

Account Options

Ezt a területet csak Illyricum kettéosztásakor, Claudius határvédelmi koncepciójának keretében foglalták el. A provincia neve Pannoniaként az I. Illyricum és Pannonia nyugati és déli határai a Kr.

A tartomány határainak megrajzolásakor Ptolemaios leírására és az itinerariumok Itin. Nagyon kevés olyan feliratot ismerünk, amelyek egyértelmű adatot szolgáltatnak a tartományi hovatartozásra a kérdéses határ menti területeken.

Emiatt a határvonal csak néhány területen húzható meg pontosan, nagyobb részét csak egy szélesebb határsávban határozhatjuk meg.

A tengerre néző építmény egykor a török támadásoktól védte a várost, napjainkban a Horvát Tengerészeti Múzeumnak ad otthont. Az Adriai-tenger hadi és kereskedelmi hajózásának történetét feldolgozó kiállítás óta látogatható, a kiállított anyag túlnyomó részét a régi spliti tengerészeti múzeum és az egykori jugoszláv haditengerészet múzeumának gyűjteménye alkotja. A megnyitó óta eltelt 23 évben többször átrendezték és bővítették a kiállítást. Kis tenger, kis múzeum, vagyis nem szabad akkora gyűjteményre számítani, mint a világ óceánjain kalandozó, gyarmatosító és a meghódított területeket kifosztó tengerésznemzetek múzeumaiban.

A Regnum Noricumhoz tartozó Carnuntumot még valamikor Kr. A kutatók egy része — részben Pliniusra támaszkodva — úgy véli, hogy alapítása után egy ideig Savaria illetve a boiusok szállásterülete Noricum része volt, és csak később csatolták Pannoniához. Mások szerint a város mindig Pannonia területén feküdt. Mindenesetre tény, hogy a borostyánút Aquileia és Carnuntum közötti szakasza nem esett mindenhol Pannonia területére Emona és Poetovio között.

Nem lehet kizárni, hogy az út Poetovio és Carnuntum között eredetileg Noricum keleti határán futott, és csak Carnuntum átcsatolásával került Pannoniához. Poetoviót a tetrarchia idején Noricumhoz csatolták.

  1. Не желая тратить дыхание, Хилвар только кивнул в ответ.
  2. Ах, вот она, слава.
  3. Bevált működő webhelyek a pénzkereséshez az interneten
  4. Спросил Хилвар тоном хозяина.
  5. Почему вот ваши люди склонны считать, что внешнего мира просто не существует.
  6. Олвину это тоже пришло в голову.

Ptolemaios szerint Pannonia nyugati határa a Cetius mons, amit talán a Stájer Alpokkal, a Rax és a Schneeberg vonulatával azonosíthatunk. ÉNy-on a Dunánál Klosterneuburgban biztosan pannoniai csapatok állomásoztak, a bécsi medencéből pedig carnuntumi, scarbantiai és savariai decuriók feliratait ismerjük. A Mura folyó mentén a határ nagyjából a mai osztrák-szlovén határnak felelhetett meg. Poetoviotól nyugatra a Dráva mentén a határ bizonytalan.

Celeiáról tudjuk, hogy Noricumhoz tartozott, a határ a várostól keletre húzódhatott a Száva vonaláig. A folyótól délre eső területen Neviodunum territoriuma, amelynek nyugati részén a Praetorium Latobicorum feküdt, még biztosan Pannoniához tartozott.

A déli határ Dalmatia felé nagyon bizonytalan. Sisciától 21 mérföldre egy Ad Fines nevű határállomás a határ közelségét jelzi.

  • Története a kezdetektől a provincia feladásáig[ szerkesztés ] A rómaiak előtti lakosság[ szerkesztés ] A területen eredetileg illír törzsek, pannonok és azalok éltek, majd az i.
  • Angelek, szászok és jütök Kelet-Angliában

Moesia Superior és Pannonia Inferior közös határa egy szakaszon a Száva volt. A kutatók körében nem egyértelműen elfogadott az a Domitianus kori határváltozás, amikor jelzi a kereskedelmi erődöket Szerémség egy részét Moesia Superiorhoz csatolták átmenetileg. Az északi és a keleti határ a Duna volt. Erre vonatkozóan Ptolemaiosnak a Pannoniában élő törzsek tartomány szerinti besorolását vehetjük alapul. Ezek alapján a határ a Pilis és a Vértes gerincén haladt Aquincum és az eraviscusok területéről a Balaton ÉK-i csücskéig.

Erre utalnak a két tartományból előkerült katonai diplomák és mérföldkövek is. A Balatontól délre levő területen nincsen sok támpontunk.

Navigációs menü

A Dráva mentén egy ból való adat szerint Mursától 70 km-re Mariniana állomásnál lehetett átlépni a határt. A Szávánál az Oseriates és a Breuci törzsek szállásterülete közt, a Boszna Bathinus folyó vonalában húzhatjuk meg a határt ld.

Vele együtt átkerült Mogetiana municipiuma is. Az új határvonal néhány felirat alapján Arrabonától keletre indult a Dunától, és a Balaton nyugati csücske felé tartott. A Drávától délre a határ nem változott. A tetrarchák idején a tartományt két lépcsőben kettéosztották. A kettéosztás vonala nagyjából a Dráva vonalában, vagy valahol a Drávától északra kereshető, tekintettel arra, hogy egyes municipiumok Mursa, Municipium Iasorum territoriuma átnyúlt a folyó északi oldalára is lásd térkép.

Őslakosok A Kárpát-medencét a római hódítás időszakában kelta népek lakták, akik a Kr. Ezeknek a megszálló törzseknek a neveit nem ismerjük. A kimber vándorlásra Kr.

Ez a helyzet a Kr. A rómaiak Pannonia meghódítása, legkésőbb a pannon törzsek lázadásának leverése után Kr. Néhány civitas peregrina római eredetű neve egyértelműen arra utal, hogy azok a rómaiak által kialakított mesterséges keretek és nem eredeti törzsi egységek voltak.

Az itt lakó törzsek nevét mégis ezek alapján a Plinius NH III, 48 és Ptolemaios helységnévjegyzékeiből ismert civitasok alapján azonosíthatjuk vissza. További adatokat szolgáltatnak a törzsek szállásterületére vonatkozóan a sírkövek és a bennszülött katonák diplomái. A Száva mentén - Catari: csak Pliniusnál szerepelnek.

Tartalomjegyzék

Talán a Tergeste környékéről ismert venét Catali törzs töredéke Emona környékén. Ptolemaiosnál Superior nyugati sarkában élő nép, nagyjából az Emona és Neviodunum közti területen. Siscia környékén élő bennszülöttek. Nevüket a Kulpa Colapis folyó adta. Civitasukat a rómaiak alakították ki. A Colapiani és a Breuci között. A korábban igen nagy Száva menti területet birtokló törzs később Inferior DNy-i szögletébe húzódott vissza.

Az Oseriates és a Breuci közötti határ a Boszna Bathinus folyó.

jelzi a kereskedelmi erődöket

A Dráva mentén - Serapilli: csak Plinius említi őket a Dráva felső folyásánál. Valószínűleg Poetovio környékén élő törzs volt.

A provincia határai és annak változásai

A Dráva mindkét oldalán élő nép, az Oseriatestől északra. Plinius a Dráva két oldalán, a torkolatvidéken lakó törzsként írja le őket. A Duna mentén - Boii: Strabón írja V,1,6,hogy az Itáliából elűzött boiusok a Dunához vándoroltak, és a Kárpát-medence ÉNy-i részén alakították ki hatalmi zónájukat, ami különböző kelta törzsek, népcsoportok laza szövetségét jelentette.

Ezt a hatalmi szférát a dákok Kr. Ezután a tulajdonképpeni boiusokkal a Lajta vidékén, a borostyánúttól nyugatra a Duna és Savaria között találkozunk.

jelzi a kereskedelmi erődöket

Savaria és Scarbantia megalapítása után a Fertő tótól nyugatra és északra szorultak vissza. A Duna mentén határosak voltak a Civitas Boiorummal.

jelzi a kereskedelmi erődöket

Az Azalitól nagyjából a Pilis és a Vértes vonulata választotta el a területüket. Egyes kutatók szerint eredetileg a boiusokkal együtt érkeztek Pannoniába és az ő fennhatóságuk alatt foglalták el a Duna-kanyar vidékét.

Általános társadalomföldrajz I.-II.

Mások szerint a dákok győzelmét követően a Duna túlsó partjáról keltek át ÉK-Pannoniába. Szintén a boiusok fennhatósága alatt éltek, és csak ennek megszűnésével jelenik meg a forrásokban a nevük.

Egyéb forrásokból ismertek még a Carni ill. Katonai táborok A foglalás utáni időkben, a Iulius — Claudius dinasztia idejében a hadsereget főleg jelzi a kereskedelmi erődöket tartomány belsejében helyezték el, ahol feladatuk a bennszülött központok ellenőrzése és a hadsereg Duna felé vezető felvonulási és utánpótlási vonalának biztosítása volt. Ilyen korai, auxiliáris tábort ismerünk Emona közeléből Nadleški Hrib.

Az írásos források szerint kisebb helyőrségek vigyázták a scordiscusok területét is. A Carnuntum felé vezető borostyánút mentén Zalalövőnél tártak fel egy Tiberius - Claudius kori tábort, ami az I. Korai táborra utaló faépítményeket ismerünk még Aquae Iasae területéről is. A legkorábbi legiotábort Pannonia területén a pannon-dalmata jelzi a kereskedelmi erődöket leverését követően Poetovioban hozták létre, ahol az I.

Biztosan állomásozott csapat Emona tágabb körzetében, táborának helyét azonban eddig nem sikerült pontosan lokalizálni. További táborok feltételezhetők a korai időkből Sisciában és Mursában. Carnuntumban feltártak egy Claudius kori palánkszerkezetű erődöt, Aquincumból pedig a Domitianus kori tábor helyét és külső védműveit ismerjük.

A Flavius-kor előtt csak az Italiát a Dunával sugarasan összekötő utak végpontjain állomásozott helyőrség. Tiberius uralkodásának végén, Claudius uralkodásának elején épült ki az állandó legiotábor Carnuntumban, nem sokkal későbbi időre tehetjük Arrabona megszállását, ami stratégiai szempontból fontos helyen feküdt.

Ugyanebben az időben került az első lovasegység Aquincumba, amelynek táborát a későbbi legiotábortól jóval délebbre helyezték el. Brigetióba az I. Vespasianus idején épülhetett ki az albertfalvai tábor.

A Flaviusok idején nagyjából állandósuló limeserődök sok esetben nem esnek egybe a korábbi táborok helyével. Flavius kori periódust sikerült meghatározni Klosterneuburgban, Vindobonában, Carnuntum mellett Petronellben, Solvában, Cirpiben, Aquincumban a legiotábor és a korai alatábor közt, Albertfalván, Camponában, Vetus Salinában, Intercisában a későbbi tábortól délre.

A dunai limes táborláncának kiépítése Traianus korában fejeződött be, az ekkor épített táborok helye ezután már nem sokat változott. A limes vonalán létrehozott táborok megépítése Jelzi a kereskedelmi erődöket idejében kezdődött és Hadrianus koráig tartott. Hadrianus koránál később épült tábort nem ismerünk. Újabb erődök létrehozására a dunai limesen csak a késő-római időkben került újra sor. Mind a Flavius korban, mind a Traianus korában emelt táborok palánkszerkezetűek, cölöpsorokkal, fagerendákkal biztosított sánccal, előttük egy vagy két árokkal.

jelzi a kereskedelmi erődöket

A belső épültek nagy része talpgerendás fabarakk lehetett. Ezek a táborok a későbbi kőtáboroknál általában valamivel kisebbek, azoknak a falát többnyire a palánktábor fossájába alapozták. Az I-II.

A világgazdaság genezise és fejlődéstörténete 2. Ezt az átmeneti időszakot a kereskedelmi kapitalizmus kora — követi, melynek végeztével lezárul a tőkés világgazdaság előtörténete, kialakul főbb elemeiben egy kezdetleges világgazdaság.

A brigetiói legiotábor megépítését közé teszi a kutatás. A Duna parton feltárt jelzi a kereskedelmi erődöket talán a classis Flavia Pannonica kikötőjéhez tartoztak. Aquincum Domitianus- Traianus kori első legiotábora a Duna-parton álló, palánk szerkezetű erőd volt.

A limes-mentén állomásozó segédcsapatok palánktáborainak kőbe való átépítése több lépésben történt. A legtöbb limestábort azonban az Antoninus korban építették át.

Pannonia (provincia)

A markomann háborúk pusztításai újjáépítéseket, javításokat tettek szükségessé, az erődök egy részét ekkor építették át kőbe. Solva, Ulcisia Castra, Albertfalva Campona Azaum, Vetus Salina, Quadrata, Ad Statuas and Intercisa A Hadrianus- Antoninus korban kialakult lekerekített sarkú, négyzet, téglalap vagy paralelogramma alakú, belső saroktoronnyal biztosított tábortípus a késő-római időkig népszerű volt, csak ekkor hajtottak végre rajtuk nagyobb átépítéseket.

Diocletianus korában egy új erődtípus jelent meg Pannoniában, amelynek általános jellemzője, hogy többnyire magaslatokon építették, hogy minél nehezebben lehessen megközelíteni, alaprajzuk a terep adottságaihoz alkalmazkodik, és általában csak egy kapujuk van.

A tetrarchia kori erődök közül a legkorábbi a Duna-kanyarban között épült Castra ad Herculem tábora.

  • Britannia a késő római korban Hogy mikortól keltezhető a Nyugatrómai Birodalom hanyatlása, arról ma még komoly vita folyik.
  • Általános társadalomföldrajz I.-II. | Digitális Tankönyvtár

Constantinus korának építkezésire jellemző, hogy a II. Az ekkor épített erődöknél ezt a saroktornyot már a fallal együtt építették, mint pl. Visegrádon Pone Navata. Itt a legyező alakú saroktornyok mellett, az oldalfalakon hét darab patkó alakú oldaltornyot is építettek.

Szentegyházas-Oláhfaluhoz tartozó kezdetleges fürdő Udvarhely vmegye udvarhelyi j. Lobogó ném. Flagge; ol. A hajókon többféle L.

Ehhez hasonló, I. Constantinus idejéből való patkó alakú oldaltornyot még Klosterneuburgból, Arrabonából, Castra ad Herculemből és Ulcisia Castraból Castra Constantia ismerünk.